Frequentie Therapie en onze cellen

Frequentie Therapie | Frequentie therapie behandelingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke ontwikkelingen in de natuurkunde, de quantumfysica (Nicola Tesla, Albert Einstein, Edwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Max Born, Niels Bohr, Winfried Otto Schumann, Murray Gell-Mann, etc.) en (bio)resonantietherapieën (Raymond Rife, Wilhelm Reich, Hulda Clark, Franz Morell, Meg Patterson, Nuno Nina, Marcus Schmieke, etc.)

Een cel is de kleinste levensvorm die er bestaat. Alle organismen, of het nou mensen, dieren, planten, schimmels of bacteriën zijn, bestaan uit één of meerdere cellen. De cel is het kleinste deeltje van een organisme. In de cel (nucleus en mitochondrieën) ligt alle genetische informatie opgeslagen. Alle biochemische levensprocessen (stofwisseling) die het organisme doen groeien en in stand houden vinden binnen alle individuele cellen plaats.

Ons lichaam is dus opgebouwd uit cellen, cellen die samen celstructuren vormen en waaruit volgens de Ayurveda 7 primaire weefsels (plasma, bloed, spier, vet, bot, zenuw en voortplantingsweefsel) worden gevormd. De westerse geneeskunde beschrijft 4 hoofdgroepen weefsels (epitheel, steunweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel).

Celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welke weer uit moleculen en nog kleinere atomen bestaan. Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen uit subatomaire deeltjes bestaan. De atoom bestaat uit een uiterst kleine, positief geladen atoomkern, die is opgebouwd uit protonen, positief geladen deeltjes, en neutronen (niet geladen), met daaromheen een wolk van elektronen, die negatief geladen zijn. Onder invloed van het bijna niet waar te nemen energiefenomeen te weten; de kosmische, (elektro)magnetische krachten, zijn deze subatomaire deeltjes in beweging. Het is dus een dynamisch geheel waarbij de subatomaire deeltjes energie aan elkaar toevoegen of elkaar energie ontnemen (aantrekken of afstoten). Als gevolg hiervan ontstaan trillingen.

Deze trillingen hebben een op hun beurt ook een elektromagnetische lading, dit wordt ook wel een frequentiepatronen genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam of andere organismen, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

Onderzoekers in Europa zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam, alsmede van virussen, bacteriën,  parasieten, schimmels en toxinen te analyseren. De elektromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door (Bio)resonantietherapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam, via elektromagnetische trillingen, in evenwicht en onder controle te krijgen.

Ziekte & Gezondheid

Het menselijk lichaam zendt verschillende frequenties uit. Cellen, weefsels, organen en lichaamsprocessen hebben elk hun eigen specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan wel met elkaar in verbinding en beïnvloeden dan ook elkaar. Ze vormen het totaal frequentie spectrum van de mens, cliënt/patiënt. Dit wordt ook wel het individuele frequentiepatroon genoemd.

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat. Vergelijk het maar met de radio. Een radiozender zendt uit op bijvoorbeeld 700kHz. Wanneer het radiotoestel ook op deze zelfde frequentie wordt afgestemd ontvang je het gewenste programma (is communicatie). Zit je er een paar kHz naast dan wordt het signaal vervormt. Gezondheid draait dus om de afstemming op de juiste frequentie, energie en informatie.

Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan, bacteriën en pesticiden verstoren het frequentiebeeld. Ziekte en gezondheid van een persoon uiten zich dus in het individuele frequentiespectrum.