Wat is Infrarood?

Wat is Infrarood? | Infrarood (licht) wordt door de zon uitgestraalt en als zonnewarmte ervaren. Het is feitelijk gezien niet waar te nemen door het menselijk oog. Binnen het kosmische uitspansel is de zon de grootste bron van infrarood warmte en binnen het elektromagnetisch spectrum zijn het de Infrarode frequenties/elektromagnetische golven die warmte produceren. Infrarood licht is dus niet het waarneembare licht uit de warmtelampen of sauna’s, het is slechts puur een warmtegolf. Letterlijk betekent infra: beneden/onder. Infrarood licht zijn dus frequenties/golven die onder het waar te nemen spectrum rood licht vallen. Bij ultraviolet betekent ultra: verheven/boven. Ultraviolet licht zijn dan ook het frequenties/golven die boven de waarneembare kleur violet stralen.

Infrarood (licht) werd rond 1800 door Sir William Herschel (Een Engelsman geboren in Duitsland) ontdekt. Bij zijn ontdekking maakte hij gebruik van zonlicht, een thermometer en een prisma. Hij ging de temperatuur meten van het spectrum licht dat door de prisma viel en stelde als eerste vast; dat de temperatuur in het rode deel van het spectrum hoger was dan in het blauwe deel en vervolgens, dat in het deel van het spectrum dat voorbij het rood lag er nog een hogere temperatuur waarneembaar was, en dat dit bestaande warme licht niet voor het menselijk oog zichtbaar was.

Dit schema maakt het duidelijker:

 

You cannot copy content of this page