THERAPIE

Onder therapie wordt verstaan: effectieve behandelmethoden die kunnen worden ingezet bij de meest uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten/problemen.