Schumannresonantie en Gezondheid

Er zijn sterke aanwijzingen dat de Schumannresonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer, een belangrijke rol speelt bij het behouden van gezondheid alsook bij het proces van genezing. Hieronder het bewijsmateriaal en de verklaringen.

De pijnappelklier is gevoelig voor elektromagnetische velden binnen het ELF-bereik (extreem lage frequenties, 1-100 Hz). Onze gezondheid is onlosmakend verbonden met de natuurlijke elektromagnetische trillingen in onze leefomgeving. Dit gaat nog verder dan de pijnappelklier.

De Schumannresonantie: de stemvork voor het leven

Hoewel het bestaan ​​van de Schumannresonantie wetenschappelijk is aangetoont, zijn er maar weinig wetenschappers die zich ervan bewust zijn dat deze frequentie als een stemvork voor het leven functioneert. Het is een zeer belangrijke natuurlijke elektromagnetische golf, een basis/achtergrond frequentie, die biologische oscillatoren (uitwisseling van non-verbale signalen) in de hersenen van mensen en zoogdieren sterk beïnvloed. Dr. Wolfgang Ludwig is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op dit gebied. Hij heeft het effect van de Schumannresonantie (vooral in de natuur) jarenlang onderzocht.

Onderzoek naar Schumannresonantie en onze hersenen

Sinds de vroege jaren zeventig worden de EEG’s (Elektro-enecefalogram) bestudeerd van yogi’s, meditatiebeoefenaars, helderzienden en energetische-therapeuten, om te zien of hun hersenactiviteit en gemeten hersengolven samenhingen met de opmerkelijke staat van bewustzijn in welke zij verkeerden. Het overeenkomstige verschijnsel dat men waarnam bij deze mensen terwijl ze bezig waren met hun geestelijke activiteiten, was dat ze allen hersengolven produceerden op de grens tussen het alfa- en thèta-bereik, 7,0-8,0 Hz, die ook wel ‘trage alfa-golven’ worden genoemd. Dit zijn de golven/frequenties die rust in de geest brengen. Het is alom bekend dat een afgestemde meditatieve staat ons ‘dichter bij onszelf’ brengt. Met andere woorden; onze innerlijke perceptie wordt rustiger en duidelijker omdat ons lichaam en geest deze frequenties herkennen als vertrouwd en in harmonie met de basisfrequenties die ons leven voeden.

Het bleek dat de hersengolven van de proefpersonen in hun veranderde staat van bewustzijn gingen resoneren en harmoniseren met de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks het feit dat deze voortdurende fluctueert met maximaal 0,5 Hz. De basisfrequentie werd gewoon gevolgd door de hersengolven.

De Schumannresonantie is een belangrijke factor die rust brengt in onze cellen. En daarmee brengt het ook rust in ons lichaam en perceptie. Stress verdwijnt uit ons lichaam en ons hoofd (net als bij meditatie). Zonder stress voelen we ons prettig. We nemen onze omgeving anders waar en reageren daarom ook anders op onze omgeving. Daar tegenover staat, dat verstorende frequenties, zoals de alom tegenwoordige 50 Hz, onze innerlijke perceptie verstoren en ons juist verder van onszelf afbrengen. We worden er onrustig en gespannen door, gericht op de buitenwereld en daardoor niet in staat om tot verfijnde (spirituele) perceptie te komen.

Men concludeerde uit deze onderzoeken dat onze hersenen ‘entrainment’ door de Schumann-resonantie ondergaan: ze gaan ermee in de pas lopen. Het feit dat dit af en aan gebeurt, wordt verklaard met de zogenaamde ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ van ons brein.

Zelfgenezing door Schumannfrequenties

Van binnenuit wordt door elektrische impulsen van 6 tot 10 Hz het alfa-ritme van de hersenen geactiveert gedurende perioden van meestal tussen de 1 tot 3 seconden, wat wel kan oplopen 28 seconden. De groepen (kernen) hersencellen in de thalamus (een gebied gelegen in de hersenstam, diep in ons brein), waarvan de uitlopers reiken tot in de hersenschors, de buitenlaag van onze hersenen produceren deze elektrische frequenties/golven. Tussen deze perioden zijn pauzes van 2 tot 20 seconden, die de ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ genoemd worden. Tijdens deze vrije loop-perioden, wanneer de hersenen even niet onder invloed staan van de thalamus-kernen, kunnen ze mee gaan trillen met de Schumannresonanties.

Tijdens innerlijke ontspanningssessies ter bevordering van iemands zelfherstel (zelfgenezing), wordt ook vaak een entrainment van de hersengolven (EEG) door het hartritme (ECG) geconstateerd. In feite neemt dan het (in het hoofd) zestig keer sterkere elektrische veld van het hart dat van de hersenen mee in zijn ritme.

‘Entrainment’ is te vergelijken met wat er gebeurt als twee slingerklokken aan één muur hangen. Ze zijn dus met elkaar verbonden door deze muur. Als ze pas opgehangen zijn, tikken ze in een verschillend ritme, maar na verloop van tijd tikken ze in hetzelfde ritme, doordat de krachtigste klok zijn ritme oplegt aan de zwakkere, zijn energie overdragend via de muur.

In een levend organisme zijn de elektromagnetische trillingsbronnen, zoals hart en hersenen, aan elkaar gekoppeld, waardoor entrainment mogelijk is. Dit is een vorm van resonantie, die de trillingsbronnen samen energie bespaart.

Er zijn ook metingen gedaan aan de elektromagnetische velden die uitgezonden worden door het lichaam, zoals aan de handen van energie-therapeuten terwijl zij een behandeling geven, bijvoorbeeld door hand-oplegging of ‘instraling’ op enkele centimeters of decimeters afstand van de patiënt. Ook hier werden dezelfde laagfrequente golven en golfpatronen geregistreerd als in hun EEG en in de Schumann resonantie.

Om één en ander samen te vatten: in bovengenoemde ontdekkingen lijkt het erop dat er iets in de handen van de therapeut geactiveerd wordt als hij/zij zich ontspant en door deze ontspanning zijn/haar EEG in staat stelt om het ritme aan te nemen van de basisfrequentie van de Schumann-resonantie. Dit blijkt gepaard te gaan met een toegenomen vermogen tot zelfherstel bij de persoon die op dat moment onder behandeling is en ook bij de therapeut zelf.

Afstemming & Synchronisatie

Tot nu toe heeft de auteur geen literatuur kunnen vinden die aantoonde dat deze relaties er niet waren. Het woord ‘zelfherstel’ heeft betrekking op het volgende proces: zolang als het leeft, zal een organisme ernaar streven zijn interne balans op het gebied van stofwisseling, intactheid van weefsel, etc. in stand te houden. Zodra deze balans wordt verstoord, zal het organisme proberen deze te herstellen. Dit wordt ‘homeostase’ genoemd.

Het organisme wordt ziek wanneer er sneller schade aangericht wordt, dan het kan herstellen. Als de beschadiging op tijd stopt, kan het organisme zich nog herstellen. Als de balans van het organisme tot voorbij een zeker punt verstoord raakt, kan een ziekte ontstaan, die in de ernstigste gevallen fataal afloopt. Als het zelfherstelvermogen van een organisme gestimuleerd wordt, kan dit leiden tot een sneller en effectiever herstel van zijn interne balans.

Het lijkt erop dat het menselijk lichaam zich kan afstemmen op de elektromagnetische golven van de Schumann-resonantie in de atmosfeer. Volgens de in de literatuur aangetroffen modellen worden deze trillingen ontvangen en versterkt door diverse nano-structuren in en rond de hersenen.

Dit maakt synchronisatie van de hersengolven met de Schumann-resonantie mogelijk in de perioden dat deze niet worden aangedreven door de thalamus-kernen. Door geleiding van deze golfvormen door het hele lichaam via het perineurale systeem, komen ze ter beschikking aan het hele lichaam en stimuleren ze zelfherstel.

Als de vermoede correlatie tussen de Schumann-resonantie en zelfherstel klopt, moet het in principe mogelijk zijn om zelfherstel te stimuleren door biofeedbeck training van hersengolf-synchronisatie met de Schumann-resonantie.

Er wordt voorgesteld een biofeedback systeem te ontwikkelen voor de training van hersengolven-synchronisatie met de Schumann-resonantie, om zelfherstel te bevorderen, als ondersteunend middel in een breed terrein van de geneeskunde.

Schumannresonantie in de ruimtevaart

Dat ons lichaam deze Schumann frequentie mist zodra deze ontbreekt, is gebleken in de ruimtevaart. Buiten onze atmosfeer bestata de Schumann frequentie niet. De Schumann frequentie wordt door NASA ingezet om ruimteziekte bij astronauten te verminderen.

Onze zelf opgewekte elektromagnetische velden interfereren met en verstoren de Schumann frequentie. We leven in onze woon- en werkomgevingen met straling en daardoor grote delen van de dag zonder deze voor onze cellen zo belangrijke resonantie.

Schumannresonantie thuis

Het is mogelijk de Schumannresonantie in je huis op te wekken met behulp van een Schumannresonator. Deze wekt een elektromagnetische golf op met een frequentie van precies 7,83 Hz.

Bron o.a.: Het stimuleren van zelfherstel door de Schumann-resonantie, Dr. S. Bosman (Biologe)

You cannot copy content of this page