WETENSCHAP & FREQUENTIES

Energie, frequentie en vibratie zijn overal aanwezig, en dus niet alleen binnen het melkwegstelsel waar de aarde deel van uitmaakt. Het is aanwezig in de hele kosmische openbaring. Onze aarde is net als alle andere planeten in het universum omgeven door een groot magnetisch veld. De verschillende magnetische velden van alle planeten en sterren hebben te alle tijden invloed op elkaar. Binnen ons universum is de zon de grootste ster met de hoogste massa en de meeste (elektro)magnetische activiteit.

Nicola Tesla zei ooit: als je het universum wil begrijpen, zal je in termen van energie, frequentie en vibratie moeten denken.

Men gaat er in het algemeen vanuit, dat meer dan 95% van het magnetisch veld binnen de aarde ontstaat. Toch kan deze magnetische activiteit daar pas ontstaan omdat de aarde zich in een specifieke afstand tot zon en andere planeten bevindt alsook in een bepaalde baan om de zon draait.

Het aardmagnetisch veld beschermt onze aarde onder andere tegen deeltjes uit de ruimte. Als deze door zonnestormen ontstane deeltje het aardmagnetisch veld binnendringen, kunnen veranderingen op de aarde gemeten worden. Wanneer er intense zonnestormen op de zon actief zijn vindt er meer criminaliteit en geweld plaats op aarde. Ons gedrag wordt dus beïnvloed door de zon, de maan en andere planeten.

De verschillende kosmische, (elektro)magnetische golven zorgen voor specifieke frequenties en vibraties voorzien van kosmische informatie. Alles dat dus zijn oorsprong heeft binnen het kosmische uitspansel heeft een bepaalde basisfrequentie en is onderdeel van het frequentiespectrum. De mens en andere levende organismes of zelf materie en objecten produceren frequenties en resoneren met frequenties.

De wetenschap heeft aangetoond dat elektromagnetische trillingen en bijbehorende frequenties van invloed zijn op alle (metabolische) processen in het lichaam. Een gezond menselijk lichaam heeft meestal een basis-frequentie variërend van 62 tot 78 Hz, terwijl ziekte begint bij 58 Hz. 

Het menselijk lichaam heeft dus een eigen frequentie en frequentiespectrum. Dit spectrum bestaat uit verschillende frequenties die met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. De individuele cellen van ons lichaam hebben ook een frequentie. Ons lichaam bestaat na gelang onze leeftijd, lichaamslengte, gewicht uit naar schatting tussen de 70 en 100 biljoen cellen. Elk van deze cellen heeft 10 tot 25 reacties per seconde. Deze cellen vormen onze weefsels, organen en botten, waarbij elke cel elektromagnetische golven heeft. Elk orgaan zoals de lever, de nieren, het hart of de longen heeft zijn eigen frequentie van trillingen, wat dus aanduid dat er door ons lichaam stroom trekt. Activiteiten van de hersencellen kunnen bijvoorbeeld door het elektro-encefalogram (EEG) worden gemeten. 

Disharmonische trillingen kunnen de stofwisselings- en chemische processen op een verkeerde manier aansturen, waardoor er verstoring van de homeostase ontstaat. Wanneer dit langdurig plaats vindt zal er ziekte ontstaan. Om deze ziekteprocessen positief te beinvloeden en bijbehorende frequenties te kunnen herstellen is een evenwichtige energetische besturing van het lichaam van groot belang. Frequentie therapie, Infrarood warmte, Gezond water drinken en Geaard door het leven gaan vormen belangrijke aspecten om tot genezing te komen. 

Wat is een frequentie?

Een frequentie is een meetbare elektrische energie die tussen twee willekeurige punten constant is. Frequenties worden aangeduid en gemeten in Hertz (Hz). Het aantal hertz is de weergave van de maat in de frequentie. Het is het aantal keer dat er iets gebeurd per seconde. Elk levend wezen heeft een elektrische frequentie. Sterker nog, gematerialiseerde energie in ogenschijnlijke vaste materie om ons heen trilt ook: de kast, tafel, stoelen, de lamp. Ze lijken passief en onbewegelijk, maar dat komt doordat de trillingen binnenin de moleculen, veroorzaakt door de interactie van (elektro)magnetische golven en subatomaire deeltjes (atomen, protonen, neutronen en elektronen) zo snel zijn dat we ze niet met ons blote oog kunnen waarnemen. En zoals Albert Einstein al sprak…. “Alles is energie!” De kwantumfysica leert ons dat wij niet alleen een menselijk lichaam zijn. We zijn als levensvonk en als organisme in essentie (geconditioneerde) energie.

Frequenties zijn dus overal in-en om ons heen. Ze kunnen ons helpen, ons helen, maar ook schade veroorzaken. Wij bestaan zelf uit frequenties, welke zich hebben gemanifesteerd in een fijnstoffelijk en grofstoffelijk lichaam.

 

 

You cannot copy content of this page