Verzuring van het lichaam

Verzuring van het lichaam | Naarmate we ouder worden neemt de hoeveelheid aan afvalzuren in ons lichaam toe. Verzuring zorgt voor ineffectief celmetabolisme, verminderde celcommunicatie en uiteindelijk (cel)degeneratie. Een zuuroverschot kan gezondheidsproblemen tot gevolg hebben, z.a. acné, reuma, jicht, eczeem, psoriasis, gewrichtsklachten, schimmelinfecties, botontkalking enz. Als het lichaam te zuur is, is het niet goed in staat te ontgiften. De organen die afvalstoffen uit ons lichaam verwijderen krijgen het daarbij zwaar, z.a. de lever, nieren en darmen. Om gezondheidsklachten te voorkomen is het belangrijk dat de zuur-base verhouding in het lichaam in evenwicht is.

Zuur-Base balans

We weten vanuit de scheikunde dat zuren en basen feitelijk elkaars tegenpool zijn. In onze voeding neutraliseren zij elkaar. Wanneer we ongemerkt en structureel een teveel aan zuren in onze voeding tot ons nemen, dan brengt dit vroeg of laat gezondheidsproblemen met zich mee. De verzuurde lichaamsconstitutie kan alleen d.m.v. (alkalische) basen geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden. Wanneer we veel alkalisch voedsel tot ons nemen geeft dit echter nooit problemen, omdat basen zich binden aan het koolzuur dat we uitademen.

Gezondheid wordt niet bepaald door de calorieën en supplementatie

Het is op zich niet zo dat zure voedingsmiddelen persé slecht zijn, maar ze moeten binnen ons voedselpatroon in verhouding wel in de minderheid zijn (25% zure, tegenover 75% basische voeding). Het is een illusie te denken dat je gezondheid kunt bepalen aan het afmeten van het aantal calorieën dat je binnenkrijgt. Ook een hele reeks aanvullende vitamines en mineralen supplementen tot je te nemen draagt weinig bij. In een verzuurde omgeving worden vitaminen, mineralen en sporenelementen nu eenmaal niet goed opgenomen. De extra aanvulling door middel van supplementatie is gewoon het verspillen van geld.

zuur-base-balans-ontzurend-voedsel-2

Balans in ons eten / Balans in ons leven

Belangrijk is te weten of het lichaam verzuurd is, en of datgene wat we tot ons nemen bijdraagt aan het herstellen van de zuur-base balans. Verder moeten we ons ook afvragen en nauwlettend in de gaten houden of ons verteringsmechanisme, de stofwisseling en het immuunsysteem goed functioneren. Hebben we genoeg vuur en de juiste brandstof? Zijn er genoeg enzymen om het voedsel op een juiste manier om te zetten? Is dat wat we eten voor het lichaam opneembaar zonder nadelige gevolgen? Helpt de voeding die we tot ons nemen de gezondheid te verbeteren of op zijn minst in stand te houden?

De juiste voeding

Onze voedingskeuze is dus een grote bepalende factor in relatie tot onze fysieke en mentale gezondheid. Voedsel wordt door de enzymen in ons mondspeeksel voorbereidt, vervolgens in de maag fijn gemaakt en uiteindelijk opgenomen via dunne, dikke darm en het bloed. Onze darmflora dient dan ook in goede conditie te zijn voor een optimale voedselopname, een gezond sterk immuunsysteem en een juiste afvalverwerking. Overtollige belasting van onze vitalen organen door vervuild en verkeerd voedsel heeft op langere termijn zeer schadelijke gevolgen. Voedingsrijk en natuurgetrouw voedsel, vrij van pesticiden en bereidt met gezonde aandacht is het meest heilzaam voor lichaam en geest. De moderne voedingsgewoontes, een overdosis aan fast food, frisdrank, alcohol, dierlijke proteïnen, etc. etc., een onnatuurlijke, ongezonde levenswijze, maar ook fysieke/mentale stress (negatieve emoties en spanningen) zijn catastrofaal voor het zuur-base evenwicht in ons lichaam.

Andere Verzurende Factoren

Schadelijke stoffen uit de directe leefomgeving zoals:

 • Grond- en drinkwatervervuiling waarbij medicijnresten, zware metalen en pesticiden in verbouwd voedsel en het grondwater terecht komen.
 • Luchtvervuiling veroorzaakt door de (auto) industrie en luchtvaart.
 • Ethervervuiling onder de noemer elektrosmog d.m.v. GSM-masten, Wifi, Radiogolven, Microgolven, Gammastraling, verstoorde magneetvelden etc.
 • Vaccinatieschade.
 • Verkeerd medicijn gebruik of supplementatie.
 • Alcohol en drugs gebruik.

Al deze factoren brengen steeds meer verzuring in ons lichaam teweeg. Ze leggen volgens vele vooraanstaande wetenschappers dan ook de basis voor het ontstaan en ontwikkelen van een oneindig scala aan gezondheidsproblemen. De gevolgen liegen er dan ook niet om: auto-immuunziekten zoals Diabetes mellitus, Lupus, Reumatische aandoeningen, Artrose, Osteoporose, MS, Kanker, Allergieën, Huidziekten, Hart- en vaat problemen, Spataderen, Nier- en galstenen, maag- en darmaandoeningen zijn slechts enkele benoembare ziekten.

De onwetendheid regeert

Heel weinig mensen (artsen, specialisten en wetenschappers) leggen echter een duidelijke relatie en causaal verband tussen vooral chronische ziektes en het zuur-base evenwicht omdat ze de onderlinge verbanden niet kennen en niet bewust zijn van de onderlinge samenhang. De medische standaardboeken en docenten hebben meestal een decennium achterstand, omdat echter bij nieuwe wetenschappelijke vernieuwingen alle acceptatieprocedures eerst gepasseerd moeten worden. Volgens de recente nieuwe wetenschappelijke inzichten gaat een uitgebalanceerde goede gezondheid altijd samen met een evenwicht tussen zuren en basen in je lichaam!

Optimale pH-waarden van:   

 • Bloed: 7.3 – 7.4
 • Speeksel: 6 – 7.5
 • Maag: 1.35 – 3.5
 • Urine: 4.5 – 8.4
 • Dunne darm: 6.5 – 7.5
 • Dikke darm: 5.6 – 6.9

Acidose van het bloed

Ons bloed is van nature alkalisch en het lichaam zal ook altijd proberen dit zo te houden. Als dit dreigt mis te gaan dan spreekt men van bloed acidose. Dit is een ingeslagen dodelijke weg, waarvoor het organisme onmiddellijk aan de noodrem trekt. Er worden dan zogenaamde “noodbasen” vervaardigd uit eiwitten die toevallig voorhanden zijn, ook uit onze eigen weefsels. Het nadeel van deze extra eiwitverbranding is dat zich opnieuw zuren vormen. Uiteindelijk plegen de zuuroverschotten (urinezuren) aanslagen op ons organisme. Ook suikerziekte, jicht en reuma worden voor een groot deel door deze vorm van acidose veroorzaakt. Onze alvleesklier (pancreas) zal moet overwerken om ons bloed basisch (alkalisch) te maken door de basische stof Natriumbicarbonaat (NaHCO3) te produceren.

Veel geraffineerde suikerachtige producten en dierlijke eiwitten consumeren zorgt ervoor dat er in ons spijsverteringsstelsel te veel zuurresten worden geproduceerd. Het gevolg is dat de alvleesklier overspannen raakt door de overproductie van basische stoffen om de zuurgraad van het bloed te corrigeren. Door oververzuring raken weefsels aangetast, degenereren ze, functioneren steeds slechter en worden zieker en zieker. Men komt in een vicieuze cirkel terecht. Het resultaat is onvermijdelijk en zal zich openbare als ziekte in het lichaam.

Wordt en blijf gezond door Ontzuring?

Zuur breekt af en wordt geassocieerd met aftakeling en de dood, basische stoffen worden daarentegen vaak met opbouwen en het leven verbonden. Natuurlijk hebben beide processen hun bestaansrecht en nut binnen onze fysiologische en mentale constitutie. Wel moeten we streven naar een gezond zuur-base evenwicht in de verhouding 75-80% basisch en 20-25% zuur. De prijs die we voor onze huidige verzuurde kapitalistisch ingerichte ‘tot aan je strot in het genot beschaving’ betalen is hoog, maar we kunnen er zelf natuurlijk ook iets aan doen. Verander de wereld en begin bij jezelf, is het alom bekende gezegde. De na- en bijwerkingen van de medicijnen die worden ingezet bij hart- en vaatziekten, reumatische aandoeningen en andere auto immuunziekten geven meestal bij langduring gebruik toxische belasting aan nieren en lever waardoor er uiteindelijk steeds meer ongemakken en complicaties kunnen ontstaan. Het blijft vaak alleen uitzichtloze symptoombestrijding en biedt geen duurzame oplossing voor de betreffende ziekte. Het lichaam is alleen in staat om zichzelf te genezen wanneer de juiste omstandigheden gecreeerd worden, en dit begint op celniveau. De vraag is hoe lossen we oxidatieve stress op celniveau op, zodat verstoord celmetabolisme kan herstellen.

We kunnen beginnen door basische voeding met de juiste voedingswaarde passend bij onze constitutie tot ons te nemen. Zorg verder voor een efficiente ademhaling, een diepe ontspanning en vermijdt stress. Microcurrent therapie (Bioresonantie) en Infrarood warmtetherapie zijn ook van onschatbare waarde met betrekking tot het versneld afvoeren van afvalstoffen en het herstellen van een gezonde zuur-base balans. Als we het zuur-base evenwicht leren herstellen en in stand houden, komen we vanzelf in aanmerking voor duurzame gezondheid waarbij het zelf-genezend vermogen optimaal kan functioneren. Wacht niet te lang, hoe eerder je inzicht krijgt en het zuur-base evenwicht hersteld, des te sneller zijn je klachten verholpen. Des te langer het duurt, des te moeilijker wordt het om te herstellen! Als we niet in een dag ziek geworden zijn is het ook irrieel om te verwachten dat we weer in een dag beter zullen worden.

You cannot copy content of this page