Waar staan Solfège en Solfeggio voor?

De constructieve training van het muzikale gehoor door middel van een muzikale zangoefening met behulp van de notenleer wordt Solfège genoemd. Hierbij wordt de melodie gezongen zonder de tekst en door allen gebruik te maken van de namen van de noten. Solfège valt onder de muziekdidactiek (de muziekonderwijsmethode). Het doel van deze vorm van oefening is het muzikale gehoor te vergroten en tevens door zonder voorstudie van het blad te zingen en daarbij de trefzekerheid te verhogen met betrekking tot ritme en melodie.

Een ‘solfeggio’ is de Italiaanse muziekterm voor een genoteerde oefening op het gebied van de solfège. Het woord ‘solfège’ is afgeleid van de muziektermen ‘sol’ en ‘fa’. In Italië is ‘solfa’ een andere term voor notenschrift of muziek (zoals in de uitdrukking ‘la solita solfa’ ofwel ‘het oude liedje’).

Bron o.a: Wikipedia

Een bekende quote van Nicola Tesla:

“If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe.” – Nikola Tesla

Oude Solfeggio Frequenties

Over de ‘Ancient Solfeggio Frequencies’ is veel geschreven, ze worden meestal in verband gebracht met een bepaalde reeks geluidsfrequenties (396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz) en zouden zijn afgeleid van een numerologisch systeem van familienummergroepen. Namelijk de: 3-6-9 en 1-2-4-8-7-5 reeksen.

Als de 3-6-9 reeks direct gerelateerd is aan het patroon en de vorm van de Schepping, zowel fysiek als energetisch, dan vertegenwoordigt ze door bijbehorende logica elk een specifieke fase in het geopenbaarde Goddelijke manifest. Ze kunnen de mensheid helpen om collectief naar geestelijke vervolmaking te groeien. Hetzelfde drie patroon herhaalt zich ook bij de oude genezingsfrequenties, de Solfeggio-frequenties die ook wel gezien worden als de geluiden van de schepping. Hier zijn de 9 oude Solfeggio healing-frequenties die als heilzaam en vererenswaardig worden beschouwd.

174 Hz 285 Hz 396 Hz417 Hz 528 Hz 639 Hz 741 Hz 852 Hz963 Hz

De Solfeggio in de Pythagorean Skine-methode verlaagt de getallen tot hun gehele getallen van één cijfer, wat de ‘Regel van Drie’ ondersteunt.

174 Hz = 1 + 7 + 4 = 12 (12-3 = 9)
285 Hz = 2 + 8 + 5 = 15 (15-6 = 9)
396 Hz = 3 + 9 + 6 = 18 (18-9 = 9)
417 Hz = 4 + 1 + 7 = 12 (12-3 = 9)
528 Hz = 5 + 2 + 8 = 15 (15-6 = 9)
639 Hz = 6 + 3 + 9 = 18 (18-9 = 9)
741 Hz = 7 + 4 + 1 = 12 (12-3 = 9)
852 Hz = 8 + 5 + 2 = 15 (15-6 = 9)
963 Hz = 9 + 6 + 3 = 18 (18-9 = 9) 

Guido van Arezzo

Guido van Arezzo was een benedictijnse monnik en muziektheoreticus geboren rond 991 of 992. Hij zette zich in om een efficiëntere manier te ontwikkelen waarmee hij liederen aan andere monniken kon leren. In die tijd gebruikten muzikanten hexachords of sets van zes toonhoogtes.

Hij dacht een systeem uit dat nu bekend staat als de Guidonian Hand. Laten we zeggen dat de noten van de hexachords werden uitgebeeld via de vingers en gewrichten van de hand. Een leraar kon door naar een deel van de hand te wijzen, de student laten weten welke bepaalde toonhoogte deze moest zingen.

De notities hadden uiteindelijk ook namen nodig om dit te laten werken, hiervoor gebruikte Guido van Arezzo een hymne van Johannes de Doper, ook bekend als Ut queant laxis. Elke muzikale frase begint bij een steeds hogere noot op het hexachord. Kijk, spreek en luister naar de eerste lettergreep van elke zin:

UT queant laxis,
REsonare fibris,
MIRA gestorum,
FAmuli tuorum,
SOLVE polluti,
LAbii reatum,
Sancte Iohannes.

De Latijnse initialen voor Saint John (Sancte Iohannes) zijn S en I, dus SI werd uiteindelijk toegewezen aan de zevende toon, een toonhoogte die niet in deze hymne wordt gebruikt. Guido van Arezzo had dus een visuele manier gevonden om met behulp van de hand aan te geven welke toonhoogte (UT, RE, MI, FA, SOL, LA) de studenten/monniken moest zingen. Tegenwoordig leren muzikanten nog steeds een soortgelijk systeem bekend onder het Franse woord solfège dat, net als solfeggio, zijn naam ontleent aan de noten SOL en FA.

Maar wat zijn nou de oude Solfeggio Frequencies?

Dr. Candice Pert, PhD: ” Ik ontdekte dat deze frequenties al jaren geleden aan de kerk waren gegeven voor een zeer spiritueel doel. De kerk was een prachtige plek voor de mensen in de dorpen om samen te komen. De kerk diende als een sociale, politieke en spirituele plek. Mensen kwamen naar de mis, die in die tijd in het Latijn werd gedaan (totdat Vaticanum II kwam). Wanneer mensen in Latijnse of muzikale tonen zingen, is het erg krachtig, omdat het alle beperkte denkvormen doorloopt en naar diepere niveaus van het onderbewustzijn gaat – inzichten die verder gaan dan overtuigingssystemen.”

Toen Dr. Joseph Puleo de frequenties ging onderzoeken, werd hij doorverwezen naar een monseigneur aan een universiteit in Spokane WA, die hoofd was van de middeleeuwse afdeling.

Bovendien, toen dr. Puleo de tonen verder onderzocht, kwam hij een boek met Gregoriaanse gezangen van professor Emeritus Willi Apel tegen die beweerde dat de gezangen die vandaag worden gebruikt totaal onjuist waren en de geest van het katholieke geloof ondermijnden. Bovendien meldde professor Apel dat er “honderdzevenenvijftig zangstukken blijkbaar vermist werden.” De katholieke kerk heeft deze originele gezangen “verloren” . De gezangen waren volgens hen gebaseerd op de oude originele toonladder van zes muzieknoten genaamd de ‘Solfeggio’.

Volgens verschillende bronnen staan de Solfeggio Frequenties hiervoor:

 

174 Hz Basis – Gronding/ fundering.  Deze frequentie rangschikt energie & perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgt voor een stabiele basis voor versnelling & evolutie van realisatie en (bewust)zijn. Door te leren onderscheiden, wordt persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid op een vreugde- en betekenisvol leven.

285 Hz – Kwantum gewaarzijn.  Deze frequentie helpt de versnelling & expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van bijbehorende gewaarwording. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid & kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt hersteld. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie. 

396 Hz – Bevrijding van (trauma) angst.  De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert blokkades die de echte vrede in de weg staan. Waar geheugen wordt hersteld en waardoor de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht & gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar geestelijke bevrijding. 

417 Hz – Transmutatie (transformatie van energieën of herscheppen). Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids van het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie & kracht in werking treedt.

528 Hz – DNA reparatie (Wonder).  Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid & licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn/haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije-  en Goddelijke wil. 

639 Hz – Relationele harmonisatie.  De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

741 Hz – Expansie van bewustzijn.  Deze frequentie ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een mind die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft;geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis. 

852 Hz – Ontwaken van intuïtie.  Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

963 Hz – Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel.  De aanwezigheid van Goddelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht & vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht & Liefde de ervaring in het huidige moment leidt.

 

You cannot copy content of this page